Create Your Own Mobile Site for Free!
QueHuongToi ↓
Code Cho Văn Bản.Bạn có thể áp dụng tại diễn đàn,chat,tin nhắn riêng,bưu thiếp,blog,thư viện. làm bài viết thêm đẹp mắt.
[ b ] text [ / b ] - Chữ đậm.
[ u ] text [ / u ] - gạch chân.
[ i ] text [ / i ] - Chữ nghiêng.
[ b i g ] text [ / big ] - Chữ to.
[ small ] text [ / small ] - chữ nhỏ.
[ color = mã màu ] text [ / color ] - viết chữ màu (ví dụ: [ color = red ] anh iu em [ / color ] hoặc [ color = #FF0000 ] anh iu em [ / color ]
bạn sẽ thấy chữ "anh iu em" màu đỏ.
[ bg =mã màu ] text [ /bg ] - màu nền cho chữ.
[ br ] - Xuống dòng

=>Mot so ma mau:
Red = đỏ.
pink = hồng
DeepPink = hồng thẫm
Orange = cam
yellow = vàng
violet = tím
indigo = chàm
Ve trang chu
+For wapmasters only!+